Onze Missie

 

Het platform voor Religie en Levensbeschouwing ‘s-Hertogenbosch streeft naar het bevorderen van de dialoog en ontmoeting tussen de verschillende levensbeschouwelijke en religieuze stromingen in de stad en tussen de inwoners van ‘s-Hertogenbosch. Het uitgangspunt is respect voor de bestaande pluriformiteit.

Het Platform is een breed samengestelde vereniging, waarvan zowel individuen als organisaties met een achterban lid kunnen worden. Allen zijn vrijwilligers. We komen 6 keer per jaar bijeen voor een Algemene Ledenvergadering en bespreken samen onderwerpen en bereiden activiteiten voor die bevordelijk zijn voor de dialoog tussen de diverse organisaties van religies en levensbeschouwingen in Den Bosch.

Onze Doelen

a. het bevorderen van de dialoog en ontmoeting tussen de verschillende organisaties van religies en levensbeschouwingen in ‘s-Hertogenbosch
b. het bevorderen van de contacten tussen de bewoners en organisaties in ‘s-Hertogenbosch