Welkom

Het platform voor Religie en Levensbeschouwing ‘s-Hertogenbosch streeft naar het bevorderen van de dialoog en ontmoeting tussen de verschillende levensbeschouwelijke en religieuze stromingen in de stad en tussen de inwoners van ‘s-Hertogenbosch. Het uitgangspunt is respect voor de bestaande pluriformiteit.

Het Platform is een breed samengestelde vereniging, waarvan zowel individuen als organisaties met een achterban lid kunnen worden. Hier kunt u lezen welke organisaties zijn aangesloten. Allen zijn vrijwilligers.

Onze Doelen

a. het bevorderen van de dialoog en ontmoeting tussen de verschillende organisaties van religies en levensbeschouwingen in ‘s-Hertogenbosch
b. het bevorderen van de contacten tussen de bewoners en organisaties in ‘s-Hertogenbosch

Op onze website kunt u lezen waar wij ons voor inzetten in s-Hertogenbosch. Voor leden staat vermeld wanneer wij vergaderen. Verder kondigen wij aan als er activiteiten worden georganiseerd door ons of door onze leden.

Als u vragen hebt, neem gerust contact met ons op. Kijk op de pagina contact voor onze contactgegevens.

RSIN nr: 822239619

Ons rekeningnr: NL 40 INGB 0005413107 tnv Platform voor Religie en Levensbeschouwing Den Bosch.