Het bestuur van het Platform bestaat uit:

 

Piet Ronnes:                 voorzitter

Marian Veenker:          secretaris

John Parker:                 penningmeester

José Mandemakers:   lid

Toon de Laaf:               lid

Waheed Hayat:            lid