Het bestuur van het Platform bestaat uit:

Piet Ronnes:                 voorzitter

Marian Veenker:          secretaris

Okke de Groote:          penningmeester

José Mandemakers:    lid

Toon de Laaf:               lid

Waheed Hayat:            lid