Onze leden

Het Platform is een breed samengestelde netwerkorganisatie, waar zowel individuen als organisaties met een achterban aan deel kunnen nemen. Allen zijn vrijwilligers.

Het Platform heeft een bestuur met een onafhankelijke secretaris, penning-meester, voorzitter en onafhankelijk leden.

Actieve leden zijn: