Laat je stem horen op 16 maart 2022 voor de gemeenteraad verkiezingen

De gemeenteraad-verkiezingen in Den Bosch staan voor de deur. Wij als Platform voor religie en levensbeschouwing vinden het belangrijk om je stem te laten horen.

Meningen met respect verbinden.

Het Platform voor Religie en Levensbeschouwing ’s-Hertogenbosch wil de dialoog en ontmoeting bevorderen, zowel onderling tussen de verschillende levensbeschouwelijke en religieuze stromingenen samen met de inwoners van ’s-Hertogenbosch.

Het Platform sluit geen groepen of meningen bij voorbaat uit, werkt aan respect voor elkaars mening en wil vrede aandacht geven.

Jouw moment om je te laten horen!

Er heerst onvermogen om goed naar elkaar te luisteren. Sommige polariserende politieke partijen lijken voor veel mensen aantrekkelijk zonder dat zij de mogelijke gevolgen en risico's overzien. Weliswaar geldt respect voor elke mening maar je hoeft die niet te volgen. Mensen buitensluiten is verwerpelijk.

Vormen van individualisering en polarisering in de samenleving creëren onrust en spanning, naar elkaar luisteren en respect voor andermans mening is uitgesloten.

Conclusie: ga en geef je opvatting een stem!

Platform voor
religie en levensbeschouwing 
’s‑Hertogenbosch